voorlichting overstapregeling - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

voorlichting overstapregeling

AMSTERDAM > Eeuwigdurende erfpacht > bijeenkomst 3 maart


Geachte leden van de NLVE,

Na de grote protestactie bij de Stopera op 31 januari, aandacht bij diverse media en vele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd de gemeente en SEBA/NLVEdoor de houden wij een extra bijeenkomst voor de NLVE leden op vrijdag 3 maart 2017 inloop vanaf 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur.

Er is al veel gezegd en geschreven over de overstapregeling, het is een onding. Naar alle waarschijnlijkheid zal het voorstel niet in de huidige vorm aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Op onze website staan diverse artikelen die aangeven waarom de overstapregeling niet acceptabel is.

De beleidsmakers snappen niet wat erfpacht is, van de WOZ waarde wordt de herbouwwaarde van de woning aan u toegerekend, de rest is grondwaarde. Dat is onjuist, de WOZ waarde bestaat voornamelijk uit de waarde van het erfpachtrecht, dat recht heeft u in eigendom.

U bent van harte uitgenodigd om nader geïnformeerd te worden over de gemeentelijke plannen ten aanzien van de overstapregeling en ons standpunt daarover te vernemen. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Hofkerk, de Martelaren van Gorcum, aan het Linnaeushof 94 te Amsterdam. Zaal in de pastorie aan de rechterkant naast de hoofdingang van  het kerkgebouw. Het Linnaeushof bevindt zich achter de Middenweg op de hoogte van Huize Frankendael in park Frankendael, Amsterdam Watergraafsmeer.

Schriftelijk bezwaar maken tegen de overstapregeling kan tot en met 19 februari!
U kunt het beste de bezwaren ten aanzien van uw eigen situatie naar voren brengen zoals de enorm hoge bedragen voor de afkoopsom en de toekomstige te betalen canon, de onzekerheid of u wel kunt blijven wonen in uw huis en de consequenties bij verkoop.
Via de website van de gemeente kunt u uw bezwaren uiten:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/inspraakformulier/
Per e-mail: inspraakerfpacht@amsterdam.nl  
Per post:   
Gemeente Amsterdam   Inspraak eeuwigdurende erfpacht, Antwoordnummer 10999 1000 RA Amsterdam
Zet steeds uw naam + adres + postcode in de e-mail en de brief.

LET OP!
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/verandert/afkoopinstructie/
Per juni 2017 gaat een nieuwe -lees ongunstigere- afkoopinstructie gelden voor afkoop canon van het verlengde tijdvak onder de AB 1994.
Dit staat op de website van de gemeente Amsterdam:
Overgangsregeling
Voor alle aanvragen voor afkoop van het bestaande erfpachtrecht, die vóór vaststelling van de nieuwe Afkoopinstructie door de gemeente zijn ontvangen, zal de gemeente zowel de afkoopsom volgens de huidige (oude) als de nieuwe Afkoopinstructie berekenen. De erfpachter krijgt vervolgens de laagste afkoopsom van die twee berekeningen aangeboden. Deze regeling zal gedurende drie maanden na vaststelling van het voorgenomen beleid van kracht blijven.

De aanvraag is overigens vrijblijvend dus u kunt dit altijd doen zonder verplichtingen. Voor meer informatie bel met de gemeente via telefoonnummer 14020

Met vriendelijke groeten,

Otto Koppen, voorzitter

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu