uitnodiging ALV - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

uitnodiging ALV

ALV 2016


UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Geachte leden van de NLVE,

De jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt op maandag 19 december 2016 van 20.00– 21.30 uur gehouden. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie, 20.00 uur aanvang. Op aanvraag is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 december 2015 op papier beschikbaar. -later ook op de website te vinden-

De ALV vindt plaats in de
Hofkerk, de Martelaren van Gorcum, aan het Linnaeushof 94 te Amsterdam. Zaal in de pastorie aan de rechterkant naast het kerkgebouw. Het Linnaeushof bevindt zich achter de Middenweg op de hoogte van Huize Frankendael in park Frankendael, Amsterdam Watergraafsmeer.


Agenda:
1
Opening door de voorzitter Otto Koppen.
2 Agendapunten opstellen en vaststellen.
3 Verslag ALV 21 december 2015 (binnenkort op de website).
4 Stand van zaken algemeen, ontwikkelingen, beleid.
5 Ontwikkelingen Amsterdamse erfpachtstelsel.
6 Financiën, jaarrekening 2015, verslag kascontrolecommissie benoeming kascontrolecommissie 2016.
7 Berichten van leden, afdelingen.
8 Rondvraag.
9 Sluiting.

2015 is wederom een veelbewogen jaar voor de Amsterdamse erfpacht geweest. De NLVE is via SEBA betrokken bij de erfpacht in Amsterdam. In 2016/2017 staan wij kritisch tegenover de voorwaarden voor eeuwigdurende erfpacht.

Zij die niet op deze ALV komen maar wel vragen, suggesties of kritiek hebben worden verzocht die in te brengen, liefst naar secretaris@erfpachters.nl


Namens het bestuur

Otto Koppen
Voorzitter NLVE

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu