rechtsbijstand - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

rechtsbijstand

Het is verstandig om:

  •    Indien u wel een rechtsbijstandverzekering heeft, deze in stand te houden en na te gaan of kwesties rondom erfpacht onder de dekking vallen.

  •    Let op: een rechtsbijstandsverzekering aangaan terwijl het probleem er al is, lukt niet (een brandend pakhuis is niet te verzekeren); dan zijn de advocaat    kosten geheel voor u. U kunt het ook niet verzwijgen tijdens aangaan van die verzekering.

  •    Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft en er nog geen geschil ontstaan is omtrent de erfpachtkwestie een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die erfpachtkwesties dekt.

  •    Bij het inschakelen van uw rechtsbijstand in uw omgeving (uw bouwblok, uw VVE en de NLVE) te vragen of er meer erfpachters zijn die wellicht een procedure willen starten. En als zij al een procedure voeren of uw zaak daarbij gevoegd kan worden.

  •    Te weten dat de NLVE u en/of uw rechtsbijstandverzekeraar misschien in contact kan brengen met andere erfpachters of een gespecialiseerde advocaat die reeds een procedure is gestart. Dit kan u zorgen, tijd en geld besparen.


De NLVE komt op voor de belangen van erfpachters en opstalhouders.

De NLVE wil canonherzieningen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid laten verlopen. De NLVE bouwt daartoe kennis op en deelt die met haar leden.

Waar niet tot overeenstemming gekomen wordt over de wijze waarop de canonherziening is gebeurd of bij meningsverschil over de hoogte van de gestelde canon, kan een of beide partijen in de meeste gevallen de burgerlijke rechter vragen de wijze waarop de canon berekend is te beoordelen en/of de hoogte van de canon opnieuw vast te (laten) stellen.

Zo’n rechtzaak (vaak procedure genoemd) wordt namens de erfpachter - of namens een groep erfpachters - gevoerd door een advocaat. Advocaten kosten veel geld en rechtzaken kunnen (heel) lang duren. Eventueel gaat men in hoger beroep, dan duurt het nog weer langer. Een rechtsbijstandsverzekering kan dan goed van pas komen.

Indien een groep erfpachters met hetzelfde probleem kampt, is het verstandig de krachten te bundelen en onze expertise te benutten. Erfpachters kunnen dan één advocaat namens de hele groep erfpachters laten procederen. Indien u voor rechtsbijstand verzekerd bent, kan de rechtsbijstandsverzekering desgevraagd beslissen uw kwestie door een gezamenlijke advocaat te laten behandelen. Dat bespaart de rechtsbijstandverzekering kosten.

Ook is procederen over erfpacht specialistenwerk is; niet iedere rechtsbijstandverzekeraar of advocaat heeft voldoende ervaring met erfpachtzaken. De NLVE heeft daar suggesties voor en kan U en de advocaat van achtergrond informatie voorzien.

Alvorens te procederen kan er bezien worden of het geschil te beslechten is. Helaas moet de NLVE constateren (november 2014) dat de rechtspraak moeite heeft met het doorgronden van het erfpachtstelsel in al haar facetten, er wordt weing jurisprudentie gevormd die hoopvol is voor de positie van de erfpachter. Bovendien is een juridische procedure kostbaar en langdurig.

Het is daarom in veel gevallen raadzaam om eerst te trachten om in overleg tot een oplossing te komen. De NLVE kan u daarin bijstaan, zie 'eerste hulp'.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu