nota van beantwoording/rekentool - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

nota van beantwoording/rekentool

AMSTERDAM > Eeuwigdurende erfpacht

Nota van beantwoording inspraak Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht/ nieuwe rekentool online

De inspraakreactie van de NLVE stelde dat de WOZ waardebepaling die gebeurd door de Dienst Gemeentebelastingen Amsterdam in de overstapregeling geheel anders ingevuld wordt; dat er diefstal plaatsvindt uit het vermogensrecht van de erfpachters. Tevens stelt onze inspraakreactie dat erfpachters de waarde van het erfpachtrecht bezitten en niet de waarde van de stenen. De waarde van het erfpachtercht is aanzienlijk hoger dan de waarde van de stenen.

Een lesje erfpachtrecht vanuit de NLVE wordt afgedaan dat het college het standpunt niet deelt! (vanaf bladzijde 85)

Initiatiefvoorstel CDA, PvdD en PvdO (vanaf bladzijde 104) wordt niet omarmt door het college....

Ook de inspraakreactie van SEBA komt er bekaait van af (vanaf bladzijde 55)

HIER vindt u de Nota van beantwoording inspraak Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht

Hier vindt u alles over de Rekentool en Nota van Beantwoording online na aanpassing Overstapregeling

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu