NIEUWS EN ACTIES OVERSTAPRGELING - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NIEUWS EN ACTIES OVERSTAPRGELING

AMSTERDAM > Eeuwigdurende erfpacht

NLVEBezwaar maken tegen de overstapregeling kan tot en met 19 februari: DOEN!!!

Op de de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/vernieuwing/inspraakformulier/

Per e-mail: inspraakerfpacht@amsterdam.nl

Zet steeds uw
naam + adres + postcode in de e-mail of de brief.

   Per post:
   Gemeente Amsterdam
   inspraak eeuwigdurende erfpacht
   Antwoordnummer 10999
   1000 RA Amsterdam7-2-2017 19.30 uur Frans Otten Stadion inloopavond erfpachtplan met wethouder Van der Burg
https://www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-stadsdeel/2017/01/inloopavond-inwoners/

http://www.at5.nl/artikelen/165130/amsterdammers-via-flyer-opgeroepen-om-te-demonstreren-tegen-erfpachtplan

http://nu.nl/wonen/4423044/gemeente-amsterdam-weet-weinig-van-erfpacht.html

28-01 reacties bij flyeren op IJburg. Einde tijdvak pas over 50 jaar, waar zouden we ons druk over maken..
De redenen om je wel druk te maken.....

De reden om je nu wel druk te maken, is dat de gemeente Amsterdam, al dan niet bewust, een enorme denkfout maakt. De gemeente Amsterdam gaat er in de vermogenstoedeling tussen de erfpachter en de gemeente van uit alsof het erfpachtrecht tijdelijk is gevestigd, terwijl in Amsterdam een voortdurend erfpachtrecht bestaat. Er komt dus geen einde aan de erfpacht. Bij tijdelijke erfpacht dient aan het einde, bij het inleveren van de sleutels, de waarde van de opstallen (het huis/de stenen) aan de erfpachter betaald te worden. Dat staat zo in de wet.

In het voortdurende systeem wordt er nooit afgerekend, levert u de sleutels na 50 jaar niet in, en behoudt het erfpachtrecht daarom veel meer waarde dan de waarde van 'de stenen'. De waarde van het erfpachtrecht is gelijk aan de marktwaarde, de prijs die iemand betaalt om het erfpachtrecht te kopen.

Bij een tijdelijk systeem is de marktwaarde van het erfpachtrecht kort voor het einde iets meer dan de waarde van de stenen omdat het gebruiksrecht dan nog kort is. Bij het voortdurende systeem is het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Om de 50 jaar worden alleen de canon en de voorwaarden herzien. (Het mogen herzien van de voorwaarden is dubieus)

De gemeente Amsterdam stelt in de vermogenstoedeling dat een erfpachter slechts eigenaar van de stenen is en dat de rest van de (WOZ) waarde (de waarde van de grond en het erfpachtrecht samen) aan de grond toegerekend moet worden. Dat is fout!  
Gemeentebelastingen Amsterdam rekent voor de WOZ waardebepaling 30 keer de jaarcanon als de waarde van de grond. In dit erfpachtplan is dat veel en veel meer.

Waarom komt de gemeente niet achter de erfpachter aan als deze zijn erfpachtrecht verkoopt voor €300.000, om €200.000 te vorderen. Volgens de redenatie van de gemeente verkoopt de erfpachter namelijk iets wat niet van hem maar van de gemeente is.

De aloude leus van de gemeente is: "De waardevermeerdering van de grond dient aan de gemeente toe te komen." Dat is op zich geen verkeerde gedachte. Wat nu staande praktijk is, is dat niet alleen de waardevermeerdering van de grond naar de gemeente gaat, maar dat om de 50 jaar de volledige grondwaarde naar de gemeente gaat. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de volledige grondwaarde steeds opnieuw betaald moet worden? Grond slijt niet, raakt niet zoek en wordt niet minder waard. Hoezo dan in 50 jaar de volledige waarde laten vergoeden door erfpachters? Grond is geen machine in een fabriek die na 50 jaar alleen de schrootwaarde heeft en vervangen moet worden, waarbij een fikse investering gedaan wordt.

Nu pas komt deze aap uit de mouw. Deze denkwijze van de gemeente heeft erfpachters al veel geld gekost, de grondwaarde is vaak al volledig betaald, maar als het aan de gemeente ligt dan betaalt de erfpachter de grondwaarde nog eens en tegen een prijs die niet klopt, niet alleen de waardevermeerdering maar de volledige grondwaarde. De gemeente steelt een deel van uw vermogen!

Daarom moet dit absurde plan van tafel......


zie ook BSQ = Bull Shit Quote


Niet alleen
erfpachters hebben belang bij een goede overstapregeling, ook huurders hebben daar belang bij. lees daarover HIER meer.

Notitie van de voorzitter, "De waarde van het erfpachtrecht in Amsterdam", de grote diefstal nader toegelicht. Bijbehorende documenten =onderzoek Gemeentebelastingen= =aankoopbeleid gemeente Amsterdam=

NRC 18-01-2017 'Eeuwige erfpacht, wie kan dat betalen?'

Helaas wordt door de politiek in Amsterdam bepaald dat in de toekomst de Amsterdamse koopwoningen slechts te kopen zijn door de rijken. De canonbedragen worden onbetaalbaar voor de middenklasse, behoorlijke sociale huurwoningen zijn er niet, betaalbare huurwoningen ook al niet, dus de middenklasse moet de stad uit. Een huiseigenaar in Zuid, waarvan de woning nu een WOZ waarde van €750.000 heeft, mag meer dan €300.000 betalen om de toekomstige canon af te kopen. Canon nu bij overstap €13.000, geindexeerde canon over 35 jaar €25.000 per jaar. Tot 2054 (einde huidige tijdvak) kan de oude canon betaald blijven worden.

Dat zal in de meeste gevallen niet kunnen en niet lukken....... Als dit besluit aangenomen wordt door de gemeenteraad dan zullen in een periode van 20 tot 40 jaar veel woningen onverkoopbaar zijn of flink onder de hypotheekwaarde verkocht moeten worden. Wie gaat/kan er nu €300.000 betalen of straks een canon van €25.000 per jaar voor het gebruik van een stukje grond? Die grond is overigens al meer dan volledig betaald door de erfpachter in de afgelopen 90 jaar.

Rekentool voor woningen (vanaf 9 januari)
Benieuwd wat overstappen gaat kosten? U kunt de rekentool vanaf nu gebruiken.

Een ander voorbeeld... eengezinswoning Watergraafsmeer WOZ €426.000 canon niet afgekocht. Afkoopsom erfpachtcanon huidige tijdvak + eeuwigdurend kost als betaald wordt in 2017 tussen de €130.000 en €138.000. Als er in 2017 overgestapt wordt is de nieuwe canon bij einde tijdvak in 2053 €6.139 en die wordt vanaf 2018 jaarlijks geindexeerd. Door indexatie (1,88%) is de canon in 2053 € 12.003, als er niet overgestapt wordt dan wordt bij einde tijdvak de canon door deskundigen bepaald nadat er een aanbod is gedaan door de gemeente.

Conclusie: niet overstappen, diefstal!!!!! Dit erfpachtplan moet stoppen!!!!!!

Bij niet overstappen in 2053 herziening onder het oude stelsel, wat zal de canon dan gaan worden? Canon nu €1.460 per jaar.

DE NLVE BERAADT ZICH OVER VERDERE ACTIES......

email zoals eerderk verstuurd aan de NLVE leden, de SEBA donateurs en het netwerk van de Erfpachters Buitenveldert en het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam.

Beste erfpachters,

Deze e-mail gaat over gezamenlijke acties. Vorige week hebben de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, (SEBA) De Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE) de Erfpachters Buitenveldert en het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam de handen in een geslagen voor een gezamenlijk actieplan. We hopen dat ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) zich ook wil aansluiten.

Ons enige doel is nu: dit onzalige plan moet van tafel! Niks kortingen of zo. Het voornemen van het college is geënt op totaal verkeerde uitgangspunten alsof de erfpachtgrondwaarde zo kan worden berekend. Het langer voortbestaan van dit voorstel behelst verkapte onteigening van ons huizenbezit! Immers, kopers van vastgoed in Amsterdam wordt wijsgemaakt dat ze eigenlijk alleen de waarde van stenen kopen. Onze huizen worden quasi-onverkoopbaar. Dus zelfs als NIEMAND ingaat op het 'aanbod' over te stappen is er al schade aangericht.

Bovendien zou eventuele reparatie van de rekentool op deze grondslag de ongefundeerde ongelijkheid tussen wijken in stand laten. We nemen echter geen genoegen met alleen het intrekken van dit plan, want de vervanging van het bestaande stelsel van voortdurende erfpacht is wel urgent. Er moet een voor eeuwig vastgelegde redelijke canon en afkoopsom voor de erfverpachter voor in de plaats komen. Er zijn genoeg redelijke alternatieven bedacht, maar de gemeente wil niet eens met de erfpachters om tafel.

Nu de acties. Laat onze boosheid blijken bij elke gelegenheid die zich voordoet

BELANGRIJK IS DE DEMONSTRATIE OP 31 JANUARI A.S. BIJ HET STADHUIS. WE STARTEN OM 17:00 UUR. ZORG DAT U DAAR MASSAAL KOMT. EN VERSPREID DIT BERICHT ZO VEEL MOGELIJK ONDER UW BUREN EN KENNISSEN. BORDEN EN T-SHIRTS ZIJN AANWEZIG, MAAR U KUNT NATUURLIJK OOK ZELF MATERIAAL MEENEMEN. ZEGT HET VOORT!

Voor het eerst vragen wij u om een financiële bijdrage in de kosten voor onze acties. Adverteren om mensen op te roepen en materialen kosten geld. We zullen in de komende tijd aardig wat kosten moeten maken voor een lange termijn campagne. Als u minimaal 10 euro voor de goede zaak kunt storten op ING rekening NL03 INGB 0007 9442 66 t.n.v. NLVE Amsterdam (vermeld: acties 2017), zijn we u zeer dankbaar.

Andere gelegenheden die zich prima lenen voor protest en kenbaar maken van uw verontwaardiging zijn:
- 17 januari, 18:30 - 21 uur College Hotel, Roelof Hartstraat 1, Nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD. Trek uw blauwe blazer en mantelpak aan en ga in gesprek over erfpacht met de VVD-ers in feeststemming.
- Op zaterdag 21 januari 20:00 u heeft D66 zijn nieuwjaarsreceptie in De Rode Hoed, Keizersgracht 101, Idem  Politieke gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over de kans dat de PVV in 2018 de raad binnenkomt en zal proberen erfpachters te paaien, maar dat in dat geval dringend behoefte is aan een nieuwe partij voor eerlijk delen. (Dus niet de huidige partijen)....
- Op maandag 23 januari 19:30 u is in Pakhuis De Zwijger een grote bijeenkomst over eeuwigdurende erfpacht met o.m. wethouder vd Burg. Er hebben zich al 189 deelnemers gemeld, maar u kunt
HIER nog reserveren.
- dinsdag 24 januari om 17:00 u. Klantenpanel eeuwigdurende erfpacht met wethouder Van der Burg, Stadstimmertuinen 4, congreszaal.
- woensdag 8 februari om 13:30 u. is de volgende Raadscommissie. Dan zal het onderwerp ook echt op de agenda staan, maar alleen ter kennisneming van de stukken. De raadsleden zullen toch zeker het woord willen voeren (en wij ook bij de inspraak).

Maak gebruik van de formele inspraakkanalen. Hoe meer en hoe diverser de reacties, hoe beter. In juni presteerde de wethouder het nog om het geringe aantal van 64 inspraakreacties op de Algemene Bepalingen uit te leggen als steun voor zijn beleid... U kunt eventueel inspiratie halen op verontrusteerfpachters.blogspot.nl op de websites van SEBA en de NLVE maar maak een eigen verhaal, rond uw uitkomsten van de rekentool.

Met vriendelijke groet,
Namens het gezamenlijke actiecomité

Otto Koppen
actieleider comité 31-01

Kom 23 januari naar Pakhuis de Zwijger en spreek verantwoordelijk wethouder
Eric van der Burg aan op zijn erfpachtplan. Meld u hier aan. Het programma begint om 19:30 u.

Direct inspreken (vanaf 9 januari)
Het college van B&W heeft de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht vrijgegeven voor inspraak. U kunt inspreken vanaf maandag 9 januari 2017. Download het inspraakdocument overstapregeling voor meer informatie.

Wel of niet overstappen
U beslist zelf of u overstapt of niet. De gemeente geeft geen advies, de NLVE wel als bekend is hoe hoog de afkoopsom wordt.

U hebt vier mogelijkheden:

  •    U stapt niet over en houdt voortdurend erfpacht. Dat betekent dat uw canon na afloop van uw tijdvak      vastgesteld wordt aan de dan geldende vastgoed- en rentemarkt.

  •   U stapt nu over en kiest voor jaarlijkse canonbetaling. De hoogte van de canon wordt nu vastgesteld. U gaat de   nieuwe (geïndexeerde) canon pas betalen als uw huidige tijdvak is afgelopen.

  •   U wilt in de toekomst overstappen. De hoogte van de canon wordt dan tegen die tijd vastgesteld.

  •   U stapt over en u koopt de canon voor altijd af. U betaalt nu de afkoopsom en hoeft nooit meer erfpacht te  betalen.


Als u niet overstapt krijgt u aan het einde van uw tijdvak een nieuw aanbod voor opnieuw vijftig jaar erfpacht én een voor eeuwigdurende erfpacht. U kunt dan kiezen op welk aanbod u in wilt gaan. De kosten hiervoor zijn nu nog niet te berekenen omdat deze afhankelijk zijn van de dan geldende vastgoed- en rentemarkt.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu