algemeen - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

algemeen

Dossiers > Staatsbosbeheer > actueel

Staatsbosbeheer

Staatbosbeheer is één van de grotere groene erfverpachter in Nederland.
In 2007 / 2008 is een stand-still aangekondigd betreffende de periodieke canonherzieningen omdat de politiek zich inmengde in het beleid van SBB mede aangaande het beleid en de periodieke canonherzieningen. In 2012 is de stand-still opgeheven is hebben de periodieke canonherzieningen weer plaats gevonden. Er zijn Algemene Bepalingen 2012 (AB 2012) vastgesteld. Er is een ingroeiregeling vastgesteld die een plotselinge canonsprong zou moeten matigen. Helaas is de ingroeiregeling een beetje een sigaar uit eigen doos, SBB laat de ingroeiregeling ingaan op het moment dat de canon herzien had kunnen worden en niet op het moment dat de canon herzien wordt. Daardoor kunnen jaren ingroei als sneeuw voor de zon verdwijnen.

LET OP!           SBB biedt en bood u bij de facultatieve of periodieke herziening een canonvoorstel aan dat veelal door een éénzijdige taxatie tot stand is gekomen. Het zou heel goed kunnen dat die taxatie te hoog is! In oudere contracten staat een periode van 6 jaar voordat herziening plaats kan vinden. SBB herziet met terugwerkende kracht -waar wij het overigens niet zondermeer mee eens zijn- en u kunt dat ook. Als u een erfpachtcontract heeft dat enkele jaren geleden herzien had kunnen worden, dan is het raadzaam om uw kwestie aan ons voor te leggen. Niet alleen kunnen wij kijken of het goed gebeurd is maar ook of het redelijk gebeurd is. Mocht de taxatie in onze ogen niet goed of te hoog zijn dan kunnen wij voor u een driedeskundigentaxatie verzorgen. Het is heel goed mogelijk dat u met terugwerkende kracht geld terug krijgt van SBB en dat u in de toekomst minder hoeft te betalen.

De NLVE is bij een presentatie van SBB over de AV 2014/2015 geweest, daar zitten verbeteringen in welke ondermeer de canonsprongen matigen. Inmiddels zijn de AV 2015 uitgebracht.

Er is vanaf 2008 veel te doen geweest over de werkwijze en het beleid van Staatsbosbeheer. Vanaf 2008 heeft de commissie "De Jong" zich gebogen over het erfpachtbeleid van SBB. (zie Staatsbosbeheer archief)
Uit het voorwoord: “De uitvoering van het erfpachtbeleid door Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden heeft geleid tot maatschappelijk onrust.” Aldus de eerste zin van de Opdracht van 1 juli 2008, waarin de Minister van LNV aan onze Commissie de opdracht gaf te adviseren over dit erfpacht beleid.

Staatbosbeheer is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Staatbosbeheer dient zich aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB) te houden in haar relatie tot de erfpachters.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu