Rapport Cie. De Jong "Groene Erfpacht in Balans" - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Rapport Cie. De Jong "Groene Erfpacht in Balans"

Dossiers > Staatsbosbeheer > archief

Rapport Cie. De Jong "Groene Erfpacht in Balans"

Rapport ‘Groene erfpacht in balans’ met advies inzake erfpacht Staatsbosbeheer aan de minister van LNV, de commissie De Jong, waarin ondermeer de voormalig voorzitter van de NLVE J.L. (Hans) Broeren zitting had. Het rapport van 28 mei 2009 is
hier te downloaden als een PDF-bestand.

Bijgesloten bericht van de NLVE:

Sinds de zomer van 2008 is de commissie De Jong bezig geweest om dit rapport op te stellen en op onderdelen is dit advies unaniem. Op andere onderdelen is de commissie in haar rapport verdeeld. Hans Broeren neemt ten aanzien van de hoogte van de jaarlijkse erfpachtcanons een minderheidsstandpunt in. Zie bijlage 1 van het rapport.

De problemen over de erfpacht van Staatsbosbeheer ontstonden in het voorjaar 2008 op de Waddeneilanden: Texel, Vlieland en Terschelling. De Tweede Kamer boog zich over deze onrust in maart 2008 en de NLVE schreef hierover een brief aan de vaste Tweede Kamer commissie van LNV. Deze problemen zijn identiek aan de problemen die andere erfpachters van Staatsbosbeheer in het land en bij Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat (via Domeinen) ondervinden.

Deze overheidsgrootgrondbezitters hanteren tot nu toe een bijna feodaal erfpachtsysteem, waarbij de rechten van erfpachters tot het onredelijke zijn ingesnoerd. Het advies van de commissie De Jong is gericht op een aanmerkelijke verbetering van de rechtspositie van de erfpachters. Een zogenoemde modernisering van de groene erfpacht.
Zo adviseert de commissie in haar rapport tot een voortdurende in plaats van tijdelijke erfpacht. Daarbij hebben erfpachters telkens na 30 jaar recht op verlenging van hun recht. Voorts beoogt de commissie een vaste canon gedurende 30 jaar en komt bij berekening van de jaarlijkse canon via een percentage over de grondwaarde een korting van 40 % op de grondwaarde tot stand in verband met de gebondenheid van de erfpachter met de grond. Een afkoop van de erfpacht (vooruitbetaling van de canons) moet volgens de commissie ook mogelijk worden.
Over de gewenste hoogte van de jaarlijkse canons werd de commissie het niet eens. De discussie ging over grondprijzen van bouwgrond, over prijzen van natuurgrond (duinen), het canonpercentage. Ook over welk bedrag het aandeel van de totale waarde (pand plus erfpachtrecht van de grond) de grondwaarde vertegenwoordigt. Daar waar bijvoorbeeld van een pand de huidig betaalde canon 1200 euro per jaar bedraagt, moet die volgens de meerderheid van de commissie nu 5600 euro bedragen en volgens Broeren tussen de 2500 en 3000 euro per jaar.

De politiek zal nu een keuze moeten maken hoe de nog steeds bestaande problemen tussen de erfpachters en Staatsbosbeheer op te lossen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu